Alle innlegg av kystpartietvestfold

Nytt lokallag i Sandefjord

Kystpartiet har igjen fått et lokallag i Sandefjord. Følgende styre ble valgt 6. mai:

Leder: Sanna Solbak
Sekretær: Odd-Inge Storli
Kasserer: Ole Petter Stakkestad
1. Vara: Knut Møller Jacobsen
2. vara: Tore Stakkestad

Bilde: Wikimedia Commons

Reklamer

Avfallsdeponi i Brevik

Vi støtter motstand mot deponier som skader det maritime miljøet, da Kystpartiet er for et renere miljø og ønsker å renske opp langs kysten.

Det er ingen garanti mot lekkasje som sikrer at deponiet vil være forsvarlig. Vi mener miljødepartementet bør legge frem en plan og en garanti for at avfallet ikke lekker ut i havet eller grunnvann og skaper forurensning.

Styret i Kystpartiet i Vestfold

Les mere om deponiplanene her

Bilde: Jorunn på Wikimedia Commons

Kystpartiet i Vestfolds årsmøte 2016

Kystpartiet i Vestfold avholdt 5. mars årsmøte i Semsbyen. Her er det nye fylkesstyret:

Leder: Berit Wiersholm
Politisk nestleder: Jan Audun Kjøndal
Sekretær: Arild Strand
Kasserer: Bror Wiersholm
Styremedlem: Svein Kristiansen
Styremedlem: Odd Inge Storli

1. vara: Staale Østbye
2.vara: Britt Karin Antonsen Normo
3. vara: Knut Kristian Møller Jacobsen

Webmaster

Bildet over er fra Semsbyen. Det er tatt av Karl Ragnar Gjertsen og publisert på Wikimedia Commons