Lokal politikk

I et fylke som Vestfold med press på arealene er naturvern et viktig saksfelt. Naturvern og arealforvaltning var også en viktig sak for Kystpartiet i Vestfold i valgkampen 2015. Med tanke på naturvern og vern av dyrket mark tok vi et klart standpunkt mot å legge den nye jernbanestasjonen til Bakkenteigen.

Hele vårt fylkesvalgprogram 2015-2019 kan leses her: https://kystpartietvestfold.wordpress.com/2015/04/07/fylkesvalgprogram-2015-19/. Man kan også se brosjyren vi brukte i valgkampen 2015 her.

Kystpartiet støtter en fastlandsforbindelse fra Nøtterøy via Stokke.

Vi er mot bompenger på offentlige veier. Et godt argument mot bompenger er administrasjonskostnadene, noe man kan lese om her.

I vårt fylkestingsvalgprogram står det bl.a:

Frafall i den videregående skolen er blitt et økende problem. Et praksisprosjekt i Aust-Agder har gått ut på at skoletrette elever fra ungdomsskolen får mere praksis og mindre teori når de starter på videregående skole. Dette prosjektet har gitt gode resultater, og Kystpartiet i Vestfold vil at fylkeskommunen skal ta initiativ til et slikt prosjekt også i Vestfold.

Man kan lese litt om bakgrunnen her.

Selskapet NOAH AS har planer om å opprette deponi for farlig avfall i Dalen gruver under Brevik. Les om deponiplanene her.

Sist endret 17.07.16

Reklame

Kystpartiet – et verdikonservativt sentrumsparti

%d bloggere liker dette: