Det blir bro over Vestfjorden

I gårsdagens utgave av Tønsbergs Blad fikk vi presentert en gladnyhet. Delegasjonene fra Tønsberg og Færder kommune har blitt enige med fylkeskommunen om at den nye fastlandsforbindelsen skal bli en bro fra Ramberg til Smørberg. Kommunene Tønsberg og Færder har tidligere i år vedtatt at de ønsker en tunnelløsning Kaldnes-Korten. Nå mener imidlertid ordførerne i de to kommunene at kompensasjonen kommunene får for kommunene er god nok.

Kystpartiet i Vestfold er fornøyd med at det nå er klart for bro over Vestfjorden. Vi gikk inn for denne løsningen i vårt fylkestingsvalgprogram 2015-19  og ser positivt at avstanden fra Færder til Sandefjord/Larvik nå blir kortere.

Bilde: Haakon S. Krohn på Wikimedia Commons

Reklame

Avfallsdeponi i Brevik

Vi støtter motstand mot deponier som skader det maritime miljøet, da Kystpartiet er for et renere miljø og ønsker å renske opp langs kysten.

Det er ingen garanti mot lekkasje som sikrer at deponiet vil være forsvarlig. Vi mener miljødepartementet bør legge frem en plan og en garanti for at avfallet ikke lekker ut i havet eller grunnvann og skaper forurensning.

Styret i Kystpartiet i Vestfold

Les mere om deponiplanene her

Bilde: Jorunn på Wikimedia Commons

Kystpartiet i Vestfolds årsmøte 2016

Kystpartiet i Vestfold avholdt 5. mars årsmøte i Semsbyen. Her er det nye fylkesstyret:

Leder: Berit Wiersholm
Politisk nestleder: Jan Audun Kjøndal
Sekretær: Arild Strand
Kasserer: Bror Wiersholm
Styremedlem: Svein Kristiansen
Styremedlem: Odd Inge Storli

1. vara: Staale Østbye
2.vara: Britt Karin Antonsen Normo
3. vara: Knut Kristian Møller Jacobsen

Webmaster

Bildet over er fra Semsbyen. Det er tatt av Karl Ragnar Gjertsen og publisert på Wikimedia Commons

Kystpartiet – et verdikonservativt sentrumsparti