Det blir bro over Vestfjorden

I gårsdagens utgave av Tønsbergs Blad fikk vi presentert en gladnyhet. Delegasjonene fra Tønsberg og Færder kommune har blitt enige med fylkeskommunen om at den nye fastlandsforbindelsen skal bli en bro fra Ramberg til Smørberg. Kommunene Tønsberg og Færder har tidligere i år vedtatt at de ønsker en tunnelløsning Kaldnes-Korten. Nå mener imidlertid ordførerne i de to kommunene at kompensasjonen kommunene får for kommunene er god nok.

Kystpartiet i Vestfold er fornøyd med at det nå er klart for bro over Vestfjorden. Vi gikk inn for denne løsningen i vårt fylkestingsvalgprogram 2015-19  og ser positivt at avstanden fra Færder til Sandefjord/Larvik nå blir kortere.

Bilde: Haakon S. Krohn på Wikimedia Commons

Sponset innlegg Learn from the experts: Create a successful blog with our brand new courseThe WordPress.com Blog

WordPress.com is excited to announce our newest offering: a course just for beginning bloggers where you’ll learn everything you need to know about blogging from the most trusted experts in the industry. We have helped millions of blogs get up and running, we know what works, and we want you to to know everything we know. This course provides all the fundamental skills and inspiration you need to get your blog started, an interactive community forum, and content updated annually.

Avfallsdeponi i Brevik

Vi støtter motstand mot deponier som skader det maritime miljøet, da Kystpartiet er for et renere miljø og ønsker å renske opp langs kysten.

Det er ingen garanti mot lekkasje som sikrer at deponiet vil være forsvarlig. Vi mener miljødepartementet bør legge frem en plan og en garanti for at avfallet ikke lekker ut i havet eller grunnvann og skaper forurensning.

Styret i Kystpartiet i Vestfold

Les mere om deponiplanene her

Bilde: Jorunn på Wikimedia Commons

Kystpartiet i Vestfolds årsmøte 2016

Kystpartiet i Vestfold avholdt 5. mars årsmøte i Semsbyen. Her er det nye fylkesstyret:

Leder: Berit Wiersholm
Politisk nestleder: Jan Audun Kjøndal
Sekretær: Arild Strand
Kasserer: Bror Wiersholm
Styremedlem: Svein Kristiansen
Styremedlem: Odd Inge Storli

1. vara: Staale Østbye
2.vara: Britt Karin Antonsen Normo
3. vara: Knut Kristian Møller Jacobsen

Webmaster

Bildet over er fra Semsbyen. Det er tatt av Karl Ragnar Gjertsen og publisert på Wikimedia Commons

Kystpartiet – et verdikonservativt sentrumsparti