Naturvern, arealbruk og byutvikling

I et fylke som Vestfold med press på arealene er naturvern et viktig saksfelt. Naturvern og arealforvaltning var også en viktig sak for Kystpartiet i Vestfold i valgkampen 2015. Med tanke på naturvern og vern av dyrket mark tok vi et klart standpunkt mot å legge den nye jernbanestasjonen til Bakkenteigen.

Kystpartiet i Vestfold vil ikke åpne for kjøpesentre langs E-18.

Fra vårt fylkestingsvalgprogram 2015-2019:

Vestfolds særpreg som et fylke med mange små og middels store byer og tettsteder må tas vare på og videreutvikles for fremtiden.  Det må unngås at ny bebyggelse planlegges på en slik måte at byene på lengre sikt vokser sammen. Kystpartiet i Vestfold er positiv til å bygge nye tettsteder eller bygge ut eksisterende tettsteder. I planleggingen av byer og tettsteder må estetiske hensyn vektlegges.

Her er et innlegg fra valgkampen 2015, hvor vi brukte denne visjonen som et argument mot å legge en ny jernbanestasjon til Bakkenteigen.

 

Reklame

Kystpartiet – et verdikonservativt sentrumsparti

%d bloggere liker dette: