Samferdsel

Kystpartiet i Vestfold har programfestet at vi vil prioritere  fastlandsforbindelse fra Nøtterøy via Stokke. Vi mener det er positivt at det nå ser ut til at vi får en bro over Vestfjorden.

Vi er mot bompenger på offentlige veier. Et godt argument mot bompenger er administrasjonskostnadene, noe man kan lese om her

Kystpartiet er for at staten skal bruke mere av oljeinntektene på infrastruktur. Det vil ikke være forbruk, men forsvarlig investering som ikke trenger å være inflasjonsdrivende, noe lokal- og fylkespolitikere kan bruke i sin argumentasjon overfor nasjonale myndigheter. Det vil gjøre det lettere å ta til orde for statlig satsning på utbedring av Vestfoldbanen eller broforbindelse over Oslofjorden.

Reklame

Kystpartiet – et verdikonservativt sentrumsparti

%d bloggere liker dette: