eu-eøs-utenriks

Fra Kystpartiets stortingsvalgsprogram:

Internasjonalt samarbeid bør baseres på et likeverdig samarbeid mellom selvstendige og folkestyrte nasjonalstater som har kontroll over egne naturressurser og nøkkelbedrifter. Norge bør arbeide for å endre prinsippene for handel i Verdens Handelsorganisasjon. Medlemsstatene bør ha mulighet til å beskytte sin matproduksjon og sikre kontrollen over sine naturressurser.

En av Kystpartiets fanesaker er å melde Norge ut av EØS. EØS-avtalen begrenser Norges politiske handlefrihet betraktelig, noe Kystpartiet påpeker i denne artikkelen.

Vi kan også anbefale leserne å gå inn på Nei til EUs kunnskapsbank på deres nettsider. Her kan man finne nyttig bakgrunnsstoff om EØS-avtalen.

Kystpartiet vil også melde Norge ut av Schengen. Dette standpunktet har vi skrevet om i Kystpartiet i Vestfolds blogg.

Kystpartiet har tatt standpunkt mot TISA.

Sist endret 11.02.16.

Reklamer

Kystpartiet – et verdikonservativt sentrumsparti

%d bloggere like this: